Ny-opning av Stalheimskleivi og Sivleplassen

Nokre glimt frå opninga ny-opninga av Stalheimskleivi

Stalheimskleivi

Stalheimskleivi

Stalheimskleivi er namnet på vegen i det bratte fjellpartiet inst i Nærøydalen opp til gardane Brekke og Stalheim. Vegen går bratt oppetter ein fjellrygg og har ei stigning på kring 250 meter. I 1980 vart det opna ny veg med to tunnellar. Stalheimskleivi er freda og vart 22. juni 2024 gjenopna for gåande, etter ei omfattande restaurering og attendeføring til fordums prakt.