Startskot for Landskapsfest 2023 - Presentasjon av verdiskaping og bruk av Stalheimskleiva

Startskot for Landskapsfest 2023 - Presentasjon av verdiskaping og bruk av Stalheimskleiva

Fredag 12.mai var prosjekt- og arbeidsgruppa for Stalheimskleiva samla på Stalheim Hotel for å leggja fram sluttrapport for prosjektet. 

I samband med gjennomføringa av Landskapsfest 2023 på Stalheim inviterte Prosjektgruppa til presentasjon av sitt framlegg til verdiskaping og bruk av Stalheimskleiva. 

343288438 1999374303748485 3643103446311666236 n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjekgruppa la fram rapport over kva moglegheiter dei ser på som viktige for at ein skal kunne skape verdiskaping i Stalheimskleiva framover. 

Dei frammøtte fekk høve til å koma med spørsmål og innspel til det som vart lagt fram. Ein engasjert møtelyd kom me mange spørsmål og kommentar og viste stor interesse for arbeidet som vart gjort. Det vart også servert kaffi og wienerbrød til dei frammøtte. 

343389920 275476148245937 7061028326311335653 n

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etter presentasjon vart det synfaring i Kleiva for å sjå på arbeidet som er gjort. 

343312949 619287416787138 4108801291773173866 n